Talent werkt voor de Langstraat


Met het ondernemersakkoord 2.0 spelen overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de Langstraat onder andere in op het toekomstige tekort aan arbeidskrachten als gevolg van ontgroening en vergrijzing. Midden-Brabant heeft zo’n 11.500 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten, jongeren zonder startkwalificatie en vijftigplussers. De afspraken binnen het regionale akkoord richten zich op het aan het werk helpen van deze mensen. In het ‘maatjesproject’, dat uit het ondernemersakkoord is voortgekomen, nemen individuele ondernemers en ondernemende mensen een werkzoekende uit de doelgroep onder de arm en zetten hun kennis en netwerk in bij de begeleiding naar een baan. Dit initiatief heeft inmiddels geleid tot diverse banen en werkervaringsplaatsen. Via ‘Onze Langstraat’ hebben 16 professionals zich verbonden aan het maatjesproject.

Contactpersoon


Joost Oerlemans (Baanbrekers)

T: 0416 67 10 39